Nemecko má najdrahší elektrický prúd v Európe

16.06.2021 23:32

Na burze stojí kilowatthodina približne tri centy. Nemecký spotrebiteľ musí zaplatiť za každú Kwh aj adekvátnu daň za prúd a aj poplatok vlastníkovi elektrickej siete, cez ktorú mu jeho dodávateľ dodáva prúd.

Celková cena za jednu Kwh v Nemecku v posledných rokoch extrémne stúpala, oveľa viac ako v ostatných EÚ štátoch.

Uviedol to Nemecký štatistický úrad a ďalej oznámil, že aj v roku 2020 stúpla v Nemecku cena prúdu veľmi, pričom takmer vo všetkých EÚ štátoch ostala stabilná.

V Nemecku malé domácnosti s ročnou spotrebou do 1200 Kwh  platili v roku 2020 za jednu Kwh 34,30 centov.

Väčšie  domácnosti so  spotrebou do 3500 Kwh platili v roku 2020 za jednu Kwh 30,43 centov.

V priestore EÚ priemerná cena prúdu v roku 2020 oproti roku 2019 klesla o 0,53 centov a v  27. krajinách EÚ obnáša 21,26 centov.

Najmenej za prúd v EÚ sa platí v Bulharsku – za  jednu Kwh 9,97 centov.