Nemecká učiteľka zúfalo hovorí: Wir sind arabisiert. Štát nezlyhal – on to tak chce! Chce taký štát aj Lajčák, Matovič a ďalší?

28.11.2018 22:22

Európske štáty už neslúžia vlastným národom, ale pracujú proti nim a zrádzajú tak ideu národného štátu. To po skončení stredoveku – kedy kráľovstvá a štáty nefungovali len na základe jedneho národa a ich územia neležali bezpodmienečne vo vnútri do seba uzavretých hraníc – bol princíp, na ktorom boli založené moderné novovzniknuté štáty:  

Národ vytvoril svoj štát a štát slúžil výlučne záujmom svojho národu. To sa však stalo už len minulosťou. A nebude to dlho trvať a aj štáty budú už len minulosťou.  

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď v Nemecku Zelení boli etablovanými stranami diskriminovaní a keď negramotní tureckí gastarbeiteri z Anatólie boli brutálne vykorisťovaní, tak Zelení organizovali spolu s ľavicovými prúdeniami demonštrácie, ktorých mottom bolo Ausländer bleiben – Deutsche vertreiben, cudzinci ostať – Nemcov vyhnať. Vtedy to bol oprávnený symbolický výkrik proti nespravodlivosti.

Teraz sa to ale stalo politickým programom Zelených, ktorí medzičasom už patria k nemeckej politickej elite. V mnohých nemeckých školách sú Nemci už fakticky vyhnaní a či eliminovaní na úkor moslimov.

Ako odstrašujúci príklad tohto už ireverzibilného trendu v Nemecku – čo ale „vďaka“ paktu OSN očakáva celú Európu – môže byť škola s názvom Schule an der Köllnischen Heide v berlínskej štvrti Berlin-Neukölln. Spomedzi 103 prvákov je len jediný, ktorý má nemeckých rodičov. Na dvoch ďalších školách v tej istej štvrti je to podobne -  len pre dvoch zo 109 je nemčina materčinou.

Riaditeľka školy Astrid-Sabine Busse to komentovala s nádychom rezignácie i zúfalstva: „Wir sind arabisiert – Sme poarabštení“.

Tu v tejto súvislosti však existuje veľký a „nepochopiteľný“ paradox:

Na zmienených školách nie sú žiadne deti tých, ktorí túto situáciu v Nemecku navodili a títo ľudia v tejto štvrti ani nežijú. Celá nemecká stredná vrstava ju postupne  opustila. Opustili ju ale práve aj tí, ktorí mali skvelú možnosť tam realizovať svoje „úžasné“ vízie o novom usporiadaní Nemecka v multikultúrnom duchu, kde budú pravidlá „spolunažívania“ určovať moslimovia. Ani jeden zo Zelených idealistov tam nežije a neposiela do školy svoje dieťa. Tým ale výrazne dokazujú, že národ klamú a zavádzajú, lebo sami nežijú to, čo prikazujú iným.

Som ale presvedčený, že keby prišlo k podobnej situácii aj v SR, tak potom politici typu Lajčáka a Matoviča by išli Slovákom osobným príkladom a okamžite by sa nasťahovali aj s rodinami do takých štvrtí a svoje deti by hneď posielali do slovenských škôl, kde by takmer žiadny žiak nevedel po slovensky.