Nemecká učiteľka žiada od ľudstva, aby sa prestalo nezmyselne a nadbytočne množiť

13.03.2019 23:00

Publicistka a učiteľka Verena Brunschweiger z Regensburgu vyzýva ľudí, aby sa zriekli zbytočného „robenia“ deti.  Sama je bezdetná, má 38 rokov a vyučuje v meste na Dunaji, v bavorskom Regensburgu, angličtinu, filozofiu, etiku a nemčinu.

Svoje postoje v tejto veci a argumenty, prečo by bolo na svete oveľa menej problémov, keby ľudstvo podstatne znížilo „produkciu“ detí, opísala v knihe s titulom Kinderfrei statt kinderlos – ein Manifest; Voľní bez detí a nie bezdetní –  jeden Manifest.

Svoje argumenty proti neprestajne rastúcemu a nezmyselnému premnožovaniu ľudstva na našej planéte podložila vo svojej publikácii početnými prieskumami, výskumami a štúdiami rôznych inštitútov a organizácii, čo dokazuje, že podobných hlasov a výziev je vo svete viac.

Jeden z jej argumentov: Ak by prišlo na svet napríklad o milión detí menej, tak pôjde do atmosféry ročne o 60 milión ton CO2 menej.

Mimochodom, Verena je veľmi príťažlivá žena. Vydávala sa ako 30 ročná a jej muž si bol istý, že  sa stane otcom. Teraz je podľa jej slov spokojný a šťastný, že prijal jej životnú filozofiu.

V médiách povedala aj to, že deti má mimoriadne rada, ale že preto nemusí mať vlastné.

Je presvedčená, že svet by bol v mnohých aspektoch menej komplikovaný a život by sa pre podstatnú väčšinu ľudstva zlepšil, ak by svetové spoločenstvá uplatňovali jej model a rodiny by mali maximálne dve deti, pričom by bolo mnoho rodín, ktoré by z presvedčenia nemali žiadne deti.  V každom prípade by potom nezomierali milióny detí od hladu.  

Aby jej model bol ešte atraktívnejší, tak v nemeckých médiách žiada od štátu prémiu 50 000 eur pre každú ženu, ktorá neporodí dieťa a dosiahne vek 50 rokov.

V Nemecku sa diskutuje o jej publikácii a mnoho ľudí je pohoršených z jej návrhov a tvrdení. Nemci však majú problém ostať vecní pri takejto a podobnej problematike vzhľadom na svoju fašistickú minulosť.

Objektívna a racionálna analýza jej výpovedí však musí viesť k záveru, že má pravdu a že neustály rýchly nárast svetovej populácie má množstvo negatívnych dôsledkov.

Rodiny s veľkým počtom detí sú práve v krajinách tretieho sveta, kde už teraz milióny ľudí hladujú a trpia na podvýživu.

A tam je nevyhnutne potrebné zaviesť opatrenia podobné tomu, čo žiada pani Brunschweiger. OSN by sa malo toho ujať.

Tiež si treba uvedomiť, že ak by vo svete neboli rodiny s veľkým počtom detí, tak by bolo možné sa oveľa lepšie starať o existujúce deti a tie by sa mali aj materiálne lepšie a netrpeli by hladom.

Mimochodom,  v Nemecku sa teraz kontraverzne diskutuje prípad 34 ročnej balkánskej Rómky, ktorá prišla pred nejakým časom s mužom a desiatimi deťmi do Nemecka, prihlásili sa ako utečenci, po niekoľkých mesacoch ich žiadost o azyl bola zamietnutá. Obaja sú kriminálni, muž už sedí vo väzení, ale štát ich nie je schopný vyhostiť. Majú dobrých právnikov a tí ich s úspechom držia v krajine, pričom štát už stáli niekoľko stotisiíc eur.  Takých prípadov je množstvo a také deti len trpia a mnoho z nich sa stane tiež kriminálnymi.

Nie je niekedy lepšie nebyť, ako živoriť v katastrofálnych pomeroch?