Nečakané objavy: Mesiac sa zmenšuje. Zemetrasenia sú tam tiež

24.08.2019 22:19

NASA má k tomu svoje vysvetlenie. Nedávno uverejnená analýza snímok Mesiaca, ktoré má NASA k dispozícii preukázala, že Mesiac sa veľmi pomaly, ale neustále zmenšuje.

V priebehu niekoľko sto milónov rokov sa jeho priemer zmenšil o niečo viac ako 50 metrov. Dôvodom je to, že Mesiac, ktorý bol vo vnútri veľmi horúci, sa postupne ochladzova, a to spôosobovalo jeho zmenšovanie.

Zmenšovanie  Mesiaca má za následok aj početné zemetrasenia, pretože v jeho povrchových vrstvách dochádza k pnutiam, ktorých napätia sa uvoľnujú práve zemetrasením.

Ešte donedávna, pred vyhodnotením okolo 12 000 snímok Mesiaca, vedci vychádzali z toho, že na ňom neprichádza k žiadnym geologickým a tektonickým pohybom.