Nasledovný veľký tresk v kozme bude znamenať jeho smrť

20.06.2019 22:15

Fyzici z Harvard University vypracovali model kozmu, podľa ktorého po určitom čase príde k destabilizácii Higgs-bosonov, a to bude mať za následok obrovskú dramatickú explóziu, ktorej za obeť padne celý kozmos.

Unikátna kvantová častica Higgs-boson bola objavená v roku 2012 v urýchlovači častíc v švajčiarskom výskumnom ústave CERN.

Existenciu tejto častice predpovedal pred viac ako 50 rokmi vo svojej teórii škótsky fyzik Higgs. Dovtedy fyzika nevedela povedať, prečo majú častice hmotu. Higgs-boson prepočičiava všetkým ostatným časticiam hmotu – to je jeho celkom špecifická vlastnosť.

Podľa Higgsovej teórie (podávam to tu úplne zjednodušene) sa v celom kozme rozprestiera energetické pole – ktoré sa nazýva Higgsove pole. Cez toto pole sa pohybujú všetky častice - ako napr. kvarky, z ktorých pozostáva matéria -  takým apôsobom, ako keby prechádzali „hustým sirupom“. Odpor, ktorý kvarky v „sirupe“ musia zdolávať, nie je nič iné, ako ich masa.

Vedci z Harvardu vypočítali, že Higgsove pole si podrží svoju stabilitu minimálne ešte 10 na 58 rokov. A tak dlho bude existovať aj náš kozmos.