Našim príbuzným je aj strom, aj mravec, aj......

13.11.2014 15:34

Všetci ľudia našej planéty sú navzájom príbuzní - to veda preukázala už dávnejšie. A vieme aj to, že sme blízkymi príbuznými aj opíc. Ale sme spríbuznení aj so stromami, dinosaurami, prípadne s mravcami? Môžeme sa to opýtať aj nasledovne: Majú všetky bytosti od najväčších až po najmenšie spoločných predkov? 

Biológovia boli v tejto otázke dlho nerozhodní. V princípe totiž mohol život na Zemi vzniknúť viackrát, a to nezávisle od seba. Medzičasom majú v tejto otázke biológovia ale jasno. Na základe genetickej analýzy bolo zistené, že všetko organické, čo na našej Zemi existuje, má spoločný pôvod. A preto všetko živé malo len jedného spoločného prapredka, ktorý musel existovať niekedy pred 3,8 až 3,5 miliardami rokov. Preto sme všetci sme jedna veľká rodina. Je samozrejme, že s primátmi sme geneticky príbuznejší ako napríklad s krokodílom či mravcom, alebo stromom, lebo naše gény majú od génov opíc len malé odchýlky, naproti tomu sú gény krokodíla od našich génov podstatne viac odlišnejšie.

V tejto súvislosti uvediem jeden veľmi názorný príklad. Vezmime si proteín, menom cytochróm , ktorý je amínokyselinou a je to dlhá reťazová molekukla, tzv. makromolekula. Je potrebný pre vnútorné dýchanie každej bunky, jedno či ľudskej, opičej alebo mravčej. Pozostáva z 20. amínokyselín, ktoré v ňom vytvárajú dlhú sekvenciu rôznych kombinácií, zo štyroch genetických "písmen". Je ich vždy 104.  Medzi človekom a rézusovou opičkou je v cytochróme c takmer úplná zhoda, len na 58. mieste zo 104, je rozdiel. Ak tento istý cytochróm porovnáme napríklad s cytochrómom psa, tak je rozdiel až na 11. pozíciách. Ale aj keď vezmeme cytochróm c bunky droždia, tak ešte aj tu najdeme veľa zhodností s ľudským cytochrómom c, a to v 63. pozíciach, z čoho vyplýva, že sme zrodinovaní dokonca aj s droždím. 

Evolúcia pracuje extrémne ekonomicky - neporovnateľne ekonomickejšie, ako my, ľudia. Čo raz vynašla a usúdila o tom, že je to dobré - tak to využila pri všetkých organizmoch rovnako a vyrobila to len jediný raz. Tomu sa povie: optimálne šetrenie energie.