NASA-teleskop-Kepler objavil stovky nových planét

21.10.2014 00:02

NASA-teleskop-Kepler  do dnešného dňa objavil už 715 planét obiehajúcich okolo vzdialených hviezd. Je to dosiaľ najväčšia korisť v dejinách astronómie, ktorá bola v tomto smere ulovená v kozme. To znamená, že počet nám známych , tzv. exoplanét, stúpol na približne 1 700. Zmienených 715 planét bolo nájdených na obežných dráhach 305. hviezd.

94 percent novoobjavených planét je menších ako Neptún. Štyri planéty obiehajú svoje slnká v habitálnych zónach - to sú také zóny, kde existuje možnosť vzniku života. To predpokladá správnu vzdialenosť od slnka, musia  tam byť podmienky pre prítomnosť vody a musí byť zaručená stabilita obežnej dráhy planéty. Avšak znaky života tam astrofyzika (zatiaľ) nenašla.

!