Naša prítomnosť je spozdená od reálnej prítomnosti o tri sekundy

16.09.2014 00:20

V skutočnosti je všetko čo práve zažívame a prežívame už minulosťou, a to minulosťou, ktorá je stará tri sekundy. Platí to pre každého z nás, takže nikto to nemôže spozorovať. My ľudia preto meškáme za tým čo sa práve odohráva pred našimi očami tri sekundy. Tak dlho trvá, kým si práve pozorovanú realitu uvedomíme. My ľudia zaostávame a či meškáme za realitou podobne ako hrom za bleskom, hoci vzniknú súčasne.

Aké sú však konzekvencie tohoto časového spozdenia, ktoré nám produkuje mozog?

 

a, medzi nami by mohli existovať bytosti, ktoré by sme nemohli nikdy uvidieť, ak by sa pohybovali rýchlejšie ako je čas, ktorý náš mozog potrebuje k tomu, aby ich zaregistroval a vytvoril ich obraz v našom vedomí. Takými bytosťami by mohli napr. mimozemšťania, prípadne anjeli, ale aj démoni.

b, Ak by sme dokázali napr. s nejakými tabletkami skrátiť reakčný čas (zmienené tri sekundy) v našom mozgu , tak by naše telo bolo schopné rýchlejšie reagovať. To by malo mnoho výhod napr. pri jazde autom.