Naša DNA má 4 písmená. Má DNA mimozemšťanov až 8 písmen? Majú preto vyššiu inteligenciu?

24.04.2019 23:21

Život na Zemi – a to každý, aj najjednoduchší – sa zakladá len na štyroch písmenkách abecedy genetického kódu. Sú to písmená A, C, G, T – za ktorými sa ukrýva adenin, cytozin, guanin a tymin.

Sú to štyri nukleinové bázy, ktoré v pároch tvoria dlhočizný špirálovitý dvojitý  reťazec, pričom rôzne usporiadanie báz v jednotlivých sekvenciách kóduje všetky informácie (genetický kód), na základe ktorých je organizmus vytvorený z približne 20 aminokyselín.

Teraz sa vedcom biochemikom z niekoľkých amerických inštitútov v kooperácii podarilo po prvý raz  rozšíriť abecedu genetického kódu, tak ako ju pred mnohými miliónmi rokov  vytvorila príroda, a ako sa ešte nedávno zdalo, navždy konštantne a nemeniteľne.

A vedci ju dokázali rozšíriť dokonca až o 4 písmená. Pritom sa nové písmena dokonale včlenili do pôvodnej DNA-dvojitej alfa-helix štruktúry. Jediný rozdiel je v tom, že nové písmená vznikli synteticky. Fungujú však tak perfektne ako aj pôvodné 4, ktoré vznikli prirodzene.

S novovytvorenou DNA chcú teraz vedci vytvárať nové proteíny s novými neznámymi vlastnosťami. Dosiahli senzačný a neočakávaný úspech v oblasti biochémie a genetiky.

Vychádzajú aj z toho, že extraterestrické bytosti , s vysokou inteligenciou, ktorá nás prevyšuje, žijúce na vzdialených planétach v iných slnečných sústavach našej galaxie, by mohli mať DNA s ôsmymi písmenami, vytvorenou prirodzene a že práve komplexnejšia DNA bola predpokladom pre vznik ich vysokej inteligencie.