Náš mozog nemá pamäť ako počítač, ale napriek tomu je jedinečne všestranný

13.08.2014 00:45

Mozog je neobyčajne komplexný systém, čosi ako obrovská sieť miliónov prepojení, kde prebieha neustále  vzájomné pôsobenie elektrických impulzov, do ktorých sú zakódované naše zmyslové pozorovania a vnemy, naše skúsenosti i naše myšlienky a emócie. Ak by sme však zredukovali funkcie nášho mozgu len na intelektuálne procesy, tak by sme celkom zrušili všetko to, čoho je schopný v oblasti kreativity. Je to predovšetkým záležitosť nášho vnútorneho postoja, ako a čo z enormných schopností nášho mozgu chceme využiť. Či chceme žiť len v povrchnej a obmedzenej dimenzii konzumistického života, alebo či chceme využiť jeho komplexné možnosti a žiť v nekonečných dimenziách holistického bytia.

V podstate ide o spoznanie a uvedomenie si skutočnosti, že duch a hmota tvoria nerozlučnú jednotu. Tento fakt bol dlhý čas popieraný, respektíve bolo úplne absurdné niečo také si čo len pomyslieť. Dlhé storočia panoval názor, že hmota je neživá a bez akejkoľvek stopy po duchu a že mimo nej, úplne oddelene, existuje sféra ducha, ktorá jej je absolútne nadradená a ju ovláda. Moderné prírodne vedy, špeciálne kvantová fyzika, však ukázali, že medzi hmotou a duchom existuje permanentná komunikácia a výmena informácií a preto, v konečnom dôsledku, že nie je možne rozlišovať medzi nimi. 

V kvantovej fyzike poznáme také experimenty, kde všetky veličiny, ktoré v nich vystupujú, je možne obsiahnuť len ako energetické množstvá, teda ako nič iné, len ako energiu. Prírodovedci zrušili hranicu deliacu hmotu od ducha a naviazali tým na antický gnosticizmus - gnostici hlásali už pradávno, že hmota a duch sú nerozlučiteľne prepojené. Tým prírodné vedy zároveň uvádzajú do života úplne nový a revolučný svetonázor. Ako jeho derivát vystupuje predstava o tom, že ľudský duch je schopný všetko formovať a ovplyvňovať. Každý z nás, kto dokáže oslobodiť energie svojho ducha od nánosov ega a rozťať väzbu medzi intelektom a egom a spojiť ho s energiami ducha, obsiahne nové a fascinujúce úrovne bytostnej existencie Život takého jednotlivca sa potom stane nezávislejším a oveľa viac autarkným a hodnotnejším.