Narušená komunikácia medzi bunkami organizmu = rakovina?

05.05.2018 11:49

Každý, kto čo len trochu rozumie elektrotechnike a rádiotechnike, vie, že prostredníctvom len jednej jedinej nosnej vlny, ktorá je adekvátne modulovaná, je možné preniesť napríklad nádherný koncert klasickej a či tanečnej hudby, ktorý všetci s radosťou počúvame. Príde k nám z vysielacej antény priamo až do ucha. 

Tento fascinujúci fenomén umožňujú elektromagnetické vlny, ktoré sa šíria éterom. Vlny rôznych foriem a rôzneho pôvodu sú však všade okolo nás a bez existencie vĺn by nebol možný život na Zemi, ale podľa všetkého čo vieme, by nebola možná ani evolúcia a vznik hviezd, planét a galaxií.

Napriek tomu len málokto vie, že vlny - istý ich špecifický druh - umožňujú a riadia aj životné procesy v organizmoch a bunkách. Ľudské telo je zložené z početných biliónov buniek a všetky sú navzájom závislé od seba a tým aj od toho, či niektoré z nich nie sú choré, alebo narušené vo svojej aktivite.

V každej sekunde stratí človek neuveriteľné množstvo buniek - až desať miliónov. Túto stratu je možné eliminovať len pomocou super-rýchlej výmeny vzájomných informácií medzi našimi bunkami.

Aj v tomto prípade - podobne ako v rádiotechnike - ide o využitie modulovaných elektromagnetických vĺn. Sú to biosignály, ktoré bunky vysielajú  a ktoré tak dirigujú a ovplyvňujú rast nových buniek.

Ak príde k ich narušeniu, prípadne výpadku, tak zvyčajne príde k nekontrolovanému rastu niektorých buniek. To je následne prípad vzniku rakoviny. Túto hypotézu vypracovala fakulta teoretickej rádiológie Univerzity Marburg v Nemecku.

Výpočty urobené v súvislosti s biomolekulami buniek, experimentálne nálezy, princípy fyziky, kvantová teória i kvantová elektrodynamika podporujú túto hypotézu, ktorá však protirečí zaužívaným biologickým predstavám o rakovine a jej vzniku. 

Samotná biológia ale nebola v stave vyriešiť finálne záhadu rakoviny a podať spoľahlivé a predovšetkým aj organizmus nenarušujúce metódy jej liečby. Viac ako štyridsať rokov už trva enormné nasadenie nespočetných vedcov a obrovských finančných prostriedkov na biologický výskum rakoviny - a to len so slabým výsledkom. 

Rakovina je ešte stále veľkou "metlou ľudstva" a jej liečenie je len málo úspešné a prináša množstvo negatívnych sprievodných javov a následkov pre pacientov a ich zdravie.

Biofyzika, ktorá vychádza z toho, že rakovina je dôsledok narušenej internej komunikácie buniek, je preto novou nádejou na poli skúmania a liečenia rakoviny.