Najzápadnejšie miesto v Európe, kde dlho vládli starí Slovania - ostrov Rügen

05.02.2015 11:48

Najväčší nemecký ostrov Rügen (Rujana) má plochu necelých tisíc štvorcových kilometrov a žije na ňom sedemdesiatsedemtisíc obyvateľov. Bol komunistickým rajom bývalej NDR a vyhľadávaným miestom, kde v lete chcel každý stráviť dovolenku. Aj kancelárka Angela Merkelová milovala tento ostrov veľmi v časoch, keď ešte robila vedeckú kariéru v NDR a bola lojálnou podporovateľkou východonemeckého komunizmu a uživala veľké výhody, ktoré jej z toho plynuli.  Pre ďalšiu kariéru, teraz už na Západe, však rýchlo zmenila svoje politické názory a o NDR nepovie ani  jediné pozitívne slovo. Láska k Rügenu jej však zostala a pravidelne ho navštevuje.

V siedmom storočí osídlil ostrov Rügen silný slovanský kmeň Ranov (Rujanovia). Na ostrove možno dodnes nájsť stopy po nich. Postavili mohutné opevnenia, ktorých zvyšky sa dajú obdivovať v Garzi, na Kape Arkona a na vrchu Rugard pri hlavnom meste ostrova, Bergene.

Tento mimoriadne schopný kmeň západoslovanských Ranov vybudoval na Rügene významnú ríšu, ktorá existovala niekoľko storočí. Svojím spôsobom bola dokonca významnejšia ako Veľkomoravská ríša, a to už len tým, že mala neporovnateľne dlhšiu trvácnosť a bola vnútorne oveľa stabilnejšia. 

Na Slovensku sa takmer nič nevie o tejto najstaršej vyspelej slovanskej kultúre - slovenskí historici o nej buď nevedia veľa, alebo sa o ňu neveľmi zaujímajú. 

Pochodil som Rügen - je výnimočne úchvatný a má jedinečné svojrázne čaro - a samozrejme som sa zaujímal o stopy, ktoré na ňom zanechali Slovania.

Ich vyspelá ríša výrazne opvlyvnila okolitý priestor Baltického mora, ako aj blízku pevninu, kde boli malé germánske knižatstvá. Bola veľmi silná aj vojensky a jej sila sa zakladala na mocnej námornej flote. Dánske kráľovstvo bolo v tom čase veľmi úspešné a mocné a obávala sa ho tak Británia, ako aj Škandinávia, ale na svojho konkurenta na Rügene, na nebezpečných Ranov nestačilo a tento stav trval až do 12. storočia. Ranovia boli nielen vynikajúci bojovníci, ktorí robili úspešné výpady až na dánske brehy a hnevali tak dánskeho kráľa, ale vynikali aj ako skvelí stavitelia. V trojuholníku Barth - Jasmund - Gristow postavili početné hrady a chrámy. Ďaleko za hranicami ríše Ranov bol známy aj ich mohutný impozantný Tempelburg na Arkone (kombinácia hradu a chrámu), zasvätený slovanskému bohu Svantovitovi. 

Po zničení Retry sa stal hlavným chrámom severovýchodných Slovanov. Retra bola centrálnou svätyňou Slovanov v severovýchodnom Nemecku a patrila bohu Svarožičovi.  

Jej pozostatky sa dosiaľ nepodarilo lokalizovať. Aj táto svätyňa bola Tempelburgom a bola religióznym, vojenským a politickým centrom zväzu lutických Slovanov. Odtiaľ bol v rokoch 983 až 1068 organizovaný odpor a odboj polabských a baltických Slovanov proti pokresťančeniu a proti vzniku feudálneho štátu, ktorý bol prepojený s kresťanstvom a jeho kňazmi. Slovania oboje odmietali ako stratu slobody a otroctvo a bojovali dlho urputne proti nim. Nakoniec ale podľahli a prijali kresťanstvo z donútenia a stratili svoju slobodu vo feudálnom štáte.

Na tomto mieste ukončím moje rozprávanie o starých Slovanoch na Rügene básňou, ku ktorej ma inšpirovala moja návšteva Arkony:

 

Arkona, ty skalný trón slávy zašlých Slovanov

 

Arkona, ty premocné bralo,

                kde stojí mocný slovanský hrad,

a stráži na Rujane ostražito, bdelo

              slobodu jej slovanských detí,

aby im ju žiadne nepriateľa vojsko nevzalo.

 

Arkona, ty skalný trón  

                 a posvätný dóm bohov Slovanov,

si ochranca slovanských morských krajov,

                 na tebe rozbijú a rozdrvia sa 

divoké vlny všetkých

                 nepriateľských výbojov.

 

Arkona, nad tvojimi skalami

           bdie mocný boh Slovanov Svantovit 

a ochraňuje ich reč a zvyky,

           bráni ich bleskami i hromami,

aby ich nikdy nesprznili

          Germánov mravy a zlozvyky.