Najväčšie tekuté mystérium: Obyčajná Voda

23.11.2019 22:55

O ničom inom na svete nehovoríme tak často ako o vode. A nič iné na svete nie je pre nás také dôležité ako „obyčajná“ voda. Pijeme ju, varíme v nej pokrmy, kúpeme sa v nej, potrebujeme ju pre naše polia i pre naše záhrady.

Až 70 percent vody obsahuje telo dospelého. U malého dieťaťa je to dokonca až 85 percent, kým telo starca obsahuje len 50 percent vody. To znamená, že od zrodu s pribúdajúcimi rokmi naše telo neprestajne znižuje svoj obsah vody.

V každom prípade platí, že celý náš život, v každom jeho okamihu je od vody absolútne závislý a aj život ako taký sa na našej planéte zrodil vo vode.

A voda nielenže pokrýva dve tretiny povrchu Zeme, ale napĺňa aj naše myšlienky a okolo nej sa točia aj naše nespočetné rozhovory. Voda je takpovediac naším chlebom každodenným.

Napriek tomu si len málokto uvedomuje, že je to práve obyčajná a všadeprítomná voda, ktorá je najzáhadnejšou hmotou, akú na našej Zemi poznáme a je ňou pravdepodobne aj v našej galaxii.

Molekula vody je svojím zložením najjednoduchšou molekulou. Pozostáva z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Napriek tomu táto chemická väzba ukrýva v sebe mnoho absolútnych záhad.

Jednou z nich je to, že dva plyny v tomto spojení vytvárajú niečo úplne nové. Niečo, čo už nie je plynom, a čo má zázračné  vlastnosti. A v porovnaní s plynmi také vlastnosti, ktoré v nich nie sú ani len v náznakoch.

Už len ten fakt, že voda je pri izbovej teplote tekutá, nevieme nijako vysvetliť. Každá iná molekula, ktorá je taká ľahká ako H2O, by existovala pri tejto teplote len ako plyn.

Ďalej, ak by sa voda správala tak ako chemické substancie jej podobné, tak by sa nezačala variť pri 100 stupňoch Celsia, ale už pri 66 stupňov Celsia.

Inou zvláštnosťou vody je to, že svoju najvyššiu hustotu dosahuje pri teplote 4 stupne Celsia.

Takouto „anomáliou pri hustote“ sa vyznačuje len niekoľko exotických materiálov. Tento fenomén zabraňuje tomu, že aj pri veľmi nízkych teplotách jazerá a moria nezamrznú nikdy kompletne, lebo hlboko pod povrchom vždy ostáva vrstva vody o teplote 4 stupne Celsia v tekutom stave, kde sa udržia podmienky pre život vodných živočíchov.

To bolo len niekoľko z mysterióznch vlastností vody.

Praktické dôsledky záhadných vlastností vody zaujímajú aj modernú medicínu. Hľadá odpovede napríklad na to, aký vplyv majú rôzne stavy vody na životne dôležité procesy v bunkách ľudského organizmu.

Odpovede na ne spôsobia podľa všetkého veľkú revolúciu v medicíne.