Najväčšia záhada kozmu: Čo je za ním – Nič? Alebo predsa Niečo?

21.08.2019 11:28

Je kozmos nekonečný? Jeho nekonečnosť platila dlhé stáročia ako teologicko-vedecká dogma. Jej základom bolo tvrdenie, že tak ako je Boh vo všetkom nekonečný, tak musí byť aj jeho dielo – kozmos, tiež nekonečný. Dnes vládne vo svete astrofyzikov istota, že  kozmos je ohraničený a teda aj konečný.

Kardinálnou otázkou ale je to, čo je mimo neho, čo je za ním?

Univerzum je nepredstaviteľne obrovský útvar zaplnený nepredstaviteľne veľkým množstvom hmoty, ktorá podľa teórie Big Bang bola vytvorená z ničoho a či z  „bodového praatómu“ s nepredstaviteľne vysokou hustotou.

Táto hmota je z veľkej časti skoncentrovaná vo hviezdach a planétach, ktoré neprestajne spolu s kozmickým priestorom veľkými rýchlosťami expandujú. Z toho vyplýva, že každá hviezda má dva vektory rýchlosti – vektor vlastnej rýchlosti v priestore a vektor rýchlosti expanzie priestoru.

Vysvetlujúca analógia: Muž kráča chodbou pohybujúceho sa vlaku v smere jeho pohybu. Jeho rýchlosť má dve zložky – jeho vlastnú plus rýchlosť vlaku.

Tento fakt je jasný.

Absolútne nejasné je naproti tomu, či je tento pohybujúci sa priestor ohraničený, teda či má koniec. Ak áno, tak čo sa rozprestiera za ním?

V tomto prípade má astrofyzika obrovský problém nájsť záväznú odpoveď. Limituje ju v tejto jej snahe rýchlosť svetla.

Kozmos vznikol pred 13,8 miliard rokov.

Vyplýva potom z toho to, že okraj kozmu je preto od nás vzdialený 13,8 miliard svetelných rokov (ďalej len sr)?

Zdá sa to byť logické – ale predsa to tak nie je.  Okraj kozmu tam totiž bol pred 13,8 miliard sr.

A kedže kozmos expanduje veľkou rýchlosťou ďalej, tak sa odtiaľ veľmi vzdialil a kde je teraz jeho okraj a či jeho koniec, to nevieme, lebo každá informácia odtiaľ  k nám príde až za 13,8 miliard sr + X sr.

Odhaduje sa, že by mohol byť vzdialený okolo 46 miliard sr. Ide ale len o odhad!

Z toho však vyplýva, že pre nás akoby existoval dvojitý kozmos – jeden pozorovateľný, menší a jeden za ním, nepozorovateľný a väčší.

A teraz záver:

Ak je kozmos konečný a neustále expanduje – kam expanduje?

Odpoveď astrofyziky je pre nás žiaľ nanajvýš neuspokojivá.

Aby sme totiž mohli odpovedať na otázku, kam kozmos expanduje, museli by sme vedieť, čo sa nachádza mimo neho.

A to nevieme. A podľa všetkého ani nikdy vedieť nebudeme. Existuje na to síce niekoľko teórii, lepšie povedané hypotéz, z ktorých niektoré znejú filozoficky veľmi atraktívne i pôsobivo, ale ani jedna z nich sa nedá exaktne vedecky overiť.

Nie je ich možné ani potvrdiť a ani vyvrátiť.

A tak nám v tomto smere ostávajú len špekulácie a pekné vedecké „rozprávky“.