Najväčší staviteľ starého Egypta - Ramses II. - 2. časť

23.06.2014 11:01

Ramses II. ako faraón 19. egyptskej dynastie priviedol Egypt na vrchol ekonomického a kultúrneho rozkvetu. Je isté, že splodil veľký počet detí - či ich však bolo sto alebo dvesto, to nevie nikto. Egyptológovia nevedia ani to, koľko mal žien. Niektorí ich odhadujú na štyristo až päťsto. Ramses mal totiž popri svojich oficiálnych kráľovských manželkách aj početné iné krásky. To bol z veľkej časti aj dôsledok jeho intenzívnych diplomatických kontaktov. Dnes si diplomati odovzdávajú iné dary, vtedy to boli mladé krásne ženy. Mnohé z Ramsesových žien boli "mierové zálohy", ktoré museli králi vo vojne porazených národov odovzdať víťaznému Ramsesovi pre jeho hárem, a to boli ich dcéry. 

Ramsesovi II. patrí sláva aj v tom, že je spoluautorom prvej historicky doloženej mierovej zmluvy, ktorú uzavrel po vojne s Chetitmi. V roku 1259 p.n.l. uzavrel mier s chetitským kráľom Hatušilim III. Na stenách chrámu v Karnaku sú vytesané texty tejto zmluvy a jej časti sú vyvesené aj v budove OSN v New Yorku. 

K tomu treba dodať, že v čase Ramsesa existovali dve verzie tejto svetoznámej mierovej  zmluvy - jedna egyptská, druhá chetitská. To bol rafinovaný ťah vtedajšej diplomacie. V každej z nich bolo dosť miesta na glorifikovanie vlastných vojenských hrdinstiev a žiadny z vládcov nemusel priznať porážku. Bitka, v ktorej sa pri Kádeši v roku 1274 p. n. l. stretli obe vojská - egyptské a chetitské, bola zvláštna tým, že v nej nebolo víťaza a že to vyzeralo tak, akoby boli porazení tak Egyptania ako aj Chetiti. Pre Ramsesa, ktorý dovtedy jasne zvíťazil v každej vojne, to bolo po prvý raz, keď sa mu to nepodarilo a chetitská  ríša sa po bitke pri Kádeši uz nikdy viac nenavrátila k pôvodnej veľkosti a sláve a postupne sa ako druhá veľmoc v Oriente vytratila z dejín.

Ramsesovi II. jeho takmer porážka na cti neuškodila - pre egyptský národ ostal v pamäti slávnym víťazom aj naďalej a Chetiti len ubohým porazeným nepriateľom. Bol vnukom Ramsesa I. a synom Sethosa I. a královnej Tuje. 

 

Koniec