Najväčší génius antiky - Archimedes, 285 - 212 p.n.l. - 2. časť

10.08.2014 11:38

Archimedes nám "zanechal" aj jedno skvelé dedičstvo, ktoré bolo dlhý čas neznáme - je to takzvaný Stomachion. Ide o matematický písomný dokument, ktorý však existuje len vo fragmentoch dvoch starých rukopisov. Jeden je v arabskom preklade a druhý v gréckom originále, napísanom byzantským rukopisom v 10. storočí . Je to takzvaný Palimpset Archimeda. 

Oboje rukopisy boli cele stáročia v zabudnutí a prvý raz sa dostali na svetlo už pred sto rokmi. Potom však zmizli a objavili sa opäť v roku 1998. Istý americký zberateľ starožitností ich kúpil počas dražby za dva milióny dolárov. Osem rokov pracoval tím filológov, matematikov a technikov na tom, aby rozlúštili kód geniálneho antického učenca. Modernými metódami sa im napokon podarilo zrekonštruovať podstatné časti textov.

Čo objavili, bolo aj pre nich veľkým prekvapením - lebo myslenie a metódy Archimeda, ktoré boli v textoch, boli priam geniálne moderné. Archimedes napriklad myslel už ako Einstein, lebo hovorí o hlbokom a fundamentálnom prepojení fyziky a geometrie. Podľa neho geometria ovplyvňuje fyziku a jej zákony. Z textov vyplynulo, že aj svoj známy pákový zákon najprv odvodil a dokázal matematicky.

V textoch popisuje aj jednu puzzlovú hru, o ktorej antické zdroje informujú, že jej riešenia boli také ťažké a zdĺhavé, že zapríčiňovali až bolesti brucha. Experti si dlho neboli istí tým, či to bola pre Archimeda tiež len hra, alebo či pomocou nej našiel nejaké revolučné matematické poznatky. Vedci totiž objavili isté Archimedove výpovede k puzzlu, ktoré naznačujú , že mu vôbec nešlo o hru, lebo v nich hovorí  niečo o uhloch a číslach, ktoré  chce vypočítať, aby dostal sumy rôznych kombinácií.

Pomocou počítača potom experti zistili, že časti, z ktorých puzzle pozostavlo, je možné poskladať na 17 152 rôznych spôsobov a práve aj o tom hovoril Archimedes. Z toho vyplýva, že Archimedes položil aj základy modernej matematickejdisciplíny - kombinatoriky.

Nikto, kto sa v minulosti, ale i v súčasnosti, zaoberal a zaoberá matematikou, nemôže obísť a či vynechať Archimeda, lebo je v matematiky a geometrii takpovediac všadeprítomný. Veľký Galileo Galilei ho pokladal za najväčšieho vedca všetkých čias a často ho citoval.

Archimedes geniálne určil aj číslo Pí. Dosiahol to kvadratúrou kruhu.

Veľa Archimedových ideí - ako som sa už zmienil - bolo využitých pre vojny. A nakoniec zahynul veľký génius práve vo vojne: 

"Neruš moje kruhy", kričí Archimedes na rímskeho legionára, lebo práve sedí vo svojom dome a rieši geometrické problémy, počas obliehania Syrakúz Rimanmi. Legionár, ktorý ho chce zajať, sa rozzúri a v návale hnevu ho prebodne. Tak skončil život veľkého Archimeda. Rímsky veliteľ, ktorý prikázal šetriť jeho život, dal legionára popraviť a Archimedovi po obsadení Syrakúz dal urobiť oficiálny pohreb. 

Jeho hrob je možné ešte aj dnes navštíviť. 

 

Koniec