Najkrajší maják na svete je vo Francúzsku, pri Bordeaux – mal som šťastie ho navštíviť

05.06.2021 23:42

Udierajú a bijú do neho rozdivočné vlny Atlantiku a prúdia okolo neho vody veľrieky Gironde. Vody k nemu prichádzajú a vody od neho odchádzajú. Cez noc sa okolo neho vytvárajú plytčiny a pieskové ostrovy ako dôsledok silného odlivu, aby potom cez deň  zmizli pod niekoľkometrovými vlnami, ktoré ženie do vnútrozemia mohutný príliv a Gironde obráti svoj tok. A to možno pozorovať ešte aj vo vzdialenom Bordeaux.

Vždy, keď som prišiel do tohto úžasného mesta, hlavného mesta Aquitanie, tak som bol uchvátený týmto fascinujúcim prírodným divadlom, stojac na moste a pozerajúc na mohutnú rieku podo mnou, ktorá odrazu tečie opačným smerom.

Kapitáni obchodných lodí v dávnych dobách, ktorí sa plavili s rôznymi tovarmi z oceánu do mimoriadne bohatého a prekvitajúceho Bordeaux, tak sa nesmierne obávali širokého ústia Gironde, kde bolo množstvo zradných prúdení a divokých vírov.

Vodná vstupná brána do Aquitanie bola zlopovestná a bola cintorínom veľkého počtu lodí. Preto prišlo k rozhodnutiu francúzskeho kráľa Heinricha III. (1551–1589) dať tam postaviť veľký maják.

Fascinujúci maják Cordouan (Phare de Cordouan) je  najstarším majákom Francúzska, a je v prevádzke už niekoľko storočí. Je na sever od Bordeaux vo vzdialenosti asi 90 kilometrov. Vybudovaný je na malom plochom skalnatom ostrovčeku a leži tam, kde veľrieka Gironde ústi do Atlantického oceánu.

Je to unikátna stavba a možno povedať, že je to nielen maják, ale  zároveň aj malý palác. Nachádza sa v strede ústia, ktoré je tam široké 14 kilometrov – je oslnivo biely, 68 metrov vysoký  a má  priemer 16 metrov.

Zdroj svetla majáka je vo výške 60 metrov a svetlo možno vidieť do vzdialenosti 41 kilometrov.

Pôvodny maják bol vysoký len 20 metrov a bol postavený začiatkom 14. storočia.

Ten ale nemal dlhú trvácnosť a už  po niekoľkých desaťročiach začal pustnúť a chátrať a koncom 15. storočia boli z neho už len ruiny.

Na príkaz kráľa poveril 2. marca 1584 Jacque de Goyon de Matignon, guvernér provincie Guyenne známeho stavebného majstra Luisa de Foixa, aby na mieste ruiny postavil nový veľký maják. Majster de Foix venoval projektu 18 rokov svojho života. Zomrel však v roku 1602 a nedožil sa jeho dokončenia. Jeho dielo dobudoval v roku 1611 François Beuscher, ktorý pre neho pracoval ako predák. Nový majak bol vysoký 37 metrov.

Veža majáka má 6 poschodí. Na prízemí sa nachádza veľkolepá vstupná brána a  na prvom poschodí je tzv. kráľovský byt – maják počas jeho existencie obdivovalo niekoľko francúzskych kráľov a aj samotný maják bol tiež „korunovaný“ za kráľa a Francúzi ho nazývajú „kráľ majákov“.

Na druhom poschodí možno obdivovať skvostnu kaplnku, kde sa konávajú romantické svadby.

Prvé tri poschodia sa nachádzajú v najstaršej časti veže z roku 1611.

V rokoch 1782 až 1789 bola stavba zmodernizovaná a maják bol zvyšený na súčasnu výšku. V roku 1980 padlo rozhodnutie prenechať maják svojmu osudu, lebo jeho prevádzkovanie a údržba boli finančne náročné. Avšak už o rok neskôr bola založená Association pour la sauvegarde du phare de Cordouan (Spolok pre zachovanie majáka) a záchrana tejto veľkolepej stavby sa podarila a maják je prevádzkovaný aj naďalej.

To, že som mal možnosť na ňom spolu so spriateleným francúzskym redaktorom pred štyrmi rokmi stráviť niekoľko hodín, patrí k najúžasnejším zážitkom môjho života. Čaro scenérie, ktoré sa mi tam núkalo, sa mi navždy vrylo doslova mystickým spôsobom do pamäte a svojím vnútorným zrakom sa tam často vraciam.

Už len doplním, že 6.8.2019 bol v HS môj článok:

Jedinečné Bordeaux: Starí Rimania, Atlantik, rieka Garonne, víno, Aquitania

Kto ho vtedy nečítal, môže si ho prečítať – sú v ňom mnohé neobyčajné zaujímavosti a postrehy.