Najdôležitejší vynález ľudstva – koleso

26.10.2019 23:25

Kto a kedy presne objavil koleso, to nevieme. S najväčšou pravdepodobnosťou bolo koleso objavené približne v rovnakom čase na dvoch rôznych miestach sveta. V 4. tisícročí p. n. l.  ho mali Sumeri a poznali ho v tom čase aj ľudia v Indii, kde ho však používali len ako hrnčiarsky kruh. Na ideu využiť ho aj iným spôsobom, ale nikdy neprišli.

V Sumeri však spôsobilo koleso revolúciu v doprave i technike.

V priebehu tisícročí až do dnešnej doby sa používanie kolesa neustále rozširovalo a dnes nie je takmer nijaký stroj či prístroj, kde by nebolo použité koleso a či koliesko.

Bez kolesa by sa naša civilizácia nebola mohla nikdy stať technickou civilizáciou. Nie bez zaujímavosti je fakt, že ani Amerika pred príchodom Krištofa Columba a ani Austrália koleso nepoznali a samozrejme ani Afrika.

Symbolicky možnmo vyjadriť obrovský význam obajvu kolesa nasledovne:

Bez kolesa by všetko vo svete stálo a bolo bez pohybu.