Najdobročinnejší a najľudskejší prenajímateľ na svete

23.09.2016 15:59

 

V Izraeli daroval istý muž sedem bytov, každý v hodnote 500 000 eur svojim dlhoročným nájomníčkam. Nemal žiadne deti a vo svojom testamente poručil tieto byty svojim nájomníčkam. V máji tohto roku zomrel a krátko potom sa nájomníčky dozvedeli o svojom šťastí, že sa stali vlastníčkami bytov v Tel Avive. Dom, v ktorom sú byty, je vo veľmi žiadanej ulici, ktorá je v centre mimoriadne rušného mesta, ale zároveň je aj tichá, pokojná.

Táto izraelská metropola je známa svojimi vysokými najomnými za byty a aj tým, že živobytie je v nej veľmi drahé. Kto má vlastný byt alebo dom a nemá vysoký príjem, tak sa v Tel Avive môže pokladať za šťastlivca. A takými sa stalo aj týchto sedem žien, ktoré celkom nečakane prišli k takému cennému vlastníctvu.