Naivita a či služba cudzím záujmom? Odmietnutých azylantov chráni pred vyhostením krajinská vláda Berlína

24.08.2018 23:25

Nemecké mainstreamové médiá o tomto škandále dosiaľ nepriniesli ani jediné slovo. Berlínsky senát umožňuje azylantom, ktorým bol zamietnutý azyl a majú byť z Nemecka vyhostení, aby aj naďalej mohli nerušene ostať v krajine.

Funguje to nasledovne:

Azylanti, ktorým hrozí po odmietnutí azylu vyhostenie z Nemecka sa jednoducho vydajú na cestu do Berlína, čo nesmú, lebo majú ostať v tej spolkovej krajine, kde im nebol udelený azyl. Pochopiteľne, že sa toho nedržia, lebo ich nikto nedá do Abschiebehaft, to znamená do väzby, pokiaľ sa nevykoná ich odsunutie.

Proutečenecké organizácie ich okamžite informujú o tom, že záchrana pred vyhostením ich čaká v Berlíne. V Senáte vládne koalícia SPD, Ľavica a Zelení a tí sa pridŕžajú  nezákonne svojej vlastnej koaličnej dohody, ktorá hovorí, že vyhosťovanie odmietnutých azylantov má byť zásadne prekazené. Týmto berlínsky Senát koná úplne svojvoľne proti spolkovému zákonu o práve na pobyt v Nemecku. V podstate sa teda dopúšťa trestného činu, za ktorý ho nik nestíha.

Minister vnútra Senátu Andreas Geisel úplne otvorene prehlásil, že vôbec ani len nezamýšľa, aby posielal odmietnutých azylantov z iných spolkových krajín, ktorí prišli do Berlína, naspäť tam, odkiaľ prišli. To znamená tam, kde im azyl zamietli a kde majú čakať na odsun z Nemecka.

Geisel povedal aj to, že jeho ministerstvo nedáva registrovať azylantov, ktorí ušli z iných spolkových krajín do Berlína, len aby unikli vyhosteniu, a to ani vtedy nie, ak už bol vydaný príkaz na ich odsunutie.

To znamená, že Senát a jemu podriadené berlínske úrady absolútne nepomájú iným spolkovým krajinám realizovať vyhosťovanie osôb, ktoré nemajú právo ostať v Nemecku.

Nad niečím tak kontraproduktívnym v rámci azylovej politiky Nemecka sa každému musí zastaviť rozum.

Nemecko sa vedie na popravisko dejín samo a sa aj samo totálne demontuje.

Možno už len konštatovať: Gute Nacht Deutschland