Na Zemi už žilo mnoho ľudí - koľko?

25.11.2014 10:59

Trvalo to veľmi dlho, kým začali ľudia zhromažďovať spoľahlivé údaje o tom, koľko obyvateľov majú jednotlivé štáty. Prišlo k tomu až v novoveku - presnejšie povedané, v 19.storočí. O čase predtým možno v tomto smere robiť len odhady. Najväčším problémom pri tom je stanovenie východiskového bodu, teda začiatku ľudstva. Moderný človek - Homo Sapiens - sa stal po vymretí Neandertálcov pred asi 25 000 rokmi jediným druhom Homo, ktorý prežil. Teória, ktorá sa zaoberá s rastom pozemskej populácie, vychádza z toho, že pred 75 000 rokmi po výbuchu supervulkánu Toba na Sumatre, prežilo na svete len asi 1 000 až 10 000 osôb. Potom sa moderný človek rozšíril z Afriky po všetkých kontinentoch. Na konci poslednej doby ľadovej pred 10 000 rokmi žilo na svete asi 5 miliónov ľudí.

Podľa najznámejšieho modelu ( vyšiel z americkej agentúry Population Reference Bureau) určujúceho množstvo všetkých ľudí, ktorí na našej planéte žili, ju dosiaľ obývalo približne 110 miliárd ľudí.