Na zamyslenie: Pripravuje sa v Nemecku a tým aj v EÚ nový druh republiky?

09.10.2021 23:37

Ak bude vládnuť v Berlíne koalícia SPD, Zelení, FDP tak je to veľmi pravdepodobné a takmer isté. V Nemecku, kde vznikol tzv. dúhovo pestrý kult, tak sa z neho vyvinula veľmi rýchlo – a to takmer nespozorovane veľkou časťou naivnej verejnosti, ktorá podľahla hypnóze kancelárky -  dúhovo pestrá ideológia. Kancelárka bola utajenou spolurežisérkou tejto ideológie.

Táto ľavicová idelógia už rozkladá a rozožiera starú tradičnú kresťanskú kultúru Európy, podporujúcu a chrániacu tradičnú rodinu, kde matka a otec vychovávajú deti, pričom sa táto kultúra hlási aj k vlasteneckému patriotizmu a podporuje tak aj trvalú existenciu kresťanských národov. Tak, ako to príkladne a neúnavne robí aj v súčasnosti už len ruská kresťanská ortodoxná cirkev,  ktorej štruktúry boli vždy veľmi patriotické.

Dúhový ľavičiarsky kult to všetko chce rýchlo zničiť a nezastavuje sa pred ničím, čo nám bolo a aj je sväté. Pre túto ideológiu je dôležité presadiť moc tých elít, ktoré vyznávajú homosexualitu, transsexualitu, lesbickú sexualitu, gender-kult a utečeneckú politiku, ako ju Európe naordinovala Angela Merkel.

Dokonca aj ekonomika je už tak nasmerovaná, aby prijala tento kult a hlásala ho ako svoje crédo. Realizuje sa to za veľkej podpory a tlaku zo strany Svetového Hospodárskeho Fóra a jeho finančných magnátov.

SPD a Zelení sú v Nemecku už dávno súčasťou tohto globalistického programu, ktorý chce z nás všetkých urobiť prívržencov a vyznávačov dúhovej ideológie, perverzne rozkladajúcej našu tradičnú európsku spoločnosť.

Ak sa k nim pripojí so svojou stranou aj šéf FDP Christian Lindner (čo je už viac ako pravdepodobné), ktorý dosiaľ zastupoval konzervatívne hodnoty, tak potom je len obyčajný zradca a pokrytec, ktorý vo svojej túžbe po moci zradil pravé hodnoty kresťanskej Európy a „zapredal  dušu diablovi“.

Ideológia dúhového kultu je na najlepšej ceste dobyť pre seba celosvetové globálne javisko a potom už nikdy nehodlá vypustiť z rúk žezlo moci. Zatiaľ má ale pred sebou sotva zdolateľnú prekážku – a tou je Rusko a Čína.

Aj posledné politické udalosti v Rakúsku, kde sa tamojším Zeleným podarilo zničiť Sebastiana Kurza a prinútiť ho ako kancelára k zrieknutiu sa svojho úradu a tým oslabiť jeho vládnu stranu, nasvedčujú tomu, čo je obsahom tohto článku.

Zelení v Rakúsku si tak pripravujú pôdu na to, aby už v dohľadnom čase mohli prevziať moc nad Rakúskom ako najvplyvnejšia politická sila.