Na svete pracuje viac ako 152 miliónov detí mladších ako 14 rokov

21.06.2019 23:06

Takmer polovica z nich sú dievčatá. Prevažná časť týchto detí žije v Afrike a Ázie. UNICEF žiada svetovú verejnosť, aby sa angažovala silnejšie v boji proti práci detí. Takmer každé desiate dieťa na svete musí pracovať, aby pomohlo svojej rodine prežiť.

73 miliónov týchto detí pracuje za životunebezpečných podmienok, pričom sú brutálne vykorisťované.

70 percent detí pracuje v poľnohospodárstve.