Na svete je len 5 krajín bez dlhov. Dlh sveta je obrovský!

22.04.2018 10:44

V Európe existuje len jediná krajina, ktorá je celkom bez dlhov. Ide však o krajinu, ktorá je z hľadiska produkcie absolútne bezvýznamná. Je to malé Lichtenštajnsko, s počtom  obyvateľov 37 000. Mimo Európy sú ešte štyri štáty bez dlhov:

Brunei 420 000  obyvateľov

Macao 640 000 obyvateľov

Palau 21 000 obyvateľov

Britské Panenské Ostrovy 32 000 obyvateľov.

Celosvetový dlh je obrovský a neustále narastá. V roku 2015 obnášal 195 biliónov eur. Je to však veľmi paradoxné, lebo naša epocha je dobou najväčšieho blahobytu v ľudskej histórii.

Zatiaľ čo sa v antike a stredoveku blahobyt ľudstva zdvojnásoboval len každých 500 až 1000 rokov, tak za posledných 200 rokov sa zdvojnásobil každých 30 až 40 rokov.

Tento vývoj ale bol a je neprirodzený a  nezodpovedá realite. Vtedy sa totiž začala epocha, ktorú možno nazvať ekonomikou dlhov a je charakteristická tým, že odrazu peniaze začali produkovať ešte viac peňazí, a to bez toho, aby tieto „peniaze naviac“ boli adekvátne kryté skutočnými reálnymi hodnotami.

Medzičasom sme sa dostali tak ďaleko, že dlhy sveta explodujú a preto sa musia vyrábať nové a nové peniaze, ktoré sú v podstate len bezcenným papierom.

Dlh sveta narástol aj v roku 2016 enormne a síce o 10 biliónov eur a začiatkom roku 2017 dosiahol už výšku 205 biliónov eur. Táto suma je adekvátna 325 percentám celosvetovej hospodárskej produkcie.

Koncom minulého roku boli dlhy sveta už 217 biliónov eur.

Ďalším paradoxom tohto „patologického“ vývoja nášho spôsobu života je to, že prevažná časť svetového dlhu ide na vrub najvyspelejších štátov. Ich dlh je okolo 170  biliónov eur. To je približne štvornásobok ich úhrnného HDP.

To znamená, že najväčší škodcovia, a to doslova zločineckí škodcovia, sú práve najvyspelejšie krajiny.

Naša cesta je takto cestou rovno do pekla, lebo na jej konci nás – ak sa nič nezmení a nič na to nepoukazuje – očakáva celosvetový bankrot, katastrofický chaos a obrovské nepokoje.