Na slovicko (velmi dôlezite slovicko!) TÍ, ktorí ste naozaj SLOVACI

24.03.2017 14:26

Bez dejín, bez poznania minulosti, by spoločnosť nevedela predpovedať svoj vývoj a svoju budúcnosť.

A dejiny naroda plnia v spoločnosti množstvo mimoriadnych funkcií, ktoré jej umožňujú orientovať sa a prežiť v zložitom svete súčasnosti.

 

Národ bez minulosti je ako človek bez pamäti a Slováci, ktorí nepoznajú vlastné dejiny, akoby ani neboli Slovákmi  a akoby mali pritom ťazku poruchu pamäti!!!

Dejiny formujú nielen poznanie, ale aj charakter.

A preto Slováci, ktorí nepoznajú najslávnejšiu časť našich dejin – Veľkú Moravu – majú obrovskú medzeru v poznaní, ale i v charaktere. A tých je nesmierne veľa. Najmä pre malé národy, ako sú aj Slováci, je dôležité ovládať svoje národné dejiny a nadobudnúť tak silné sebavedomie a národnú hrdosť, čo je v súčasnosti pri miešaní sa etník, rás a relígií extrémne a priam životne nevyhnutné pre ďalšiu existenciu národa.

Preto kazdy Slovák by mal precitat Svätopluka od Milana Ferka a Veľkú Moravu od Romana Bednara.

Veľkú Moravu tu na mojom webe navštevuje priemerne 3 102 čitatelov, co je velmi malo. Nemci majú ovela vacsi zaujem o toto citanie – nemeckú verziu cita v priemere 27 209 citatelov.