Na slávnej Humboldt-Universität začne „vládnuť“ aj islam a šaria. Veto študentov zamietli!

13.09.2018 14:02

Politický islam je ako zhubný nádor v organizme. Ak raz niekde zapustí svoje korene, tak sa rozrastie agresívne na niečo, čo všetko vôkol nich a postupne aj ďalej a ďalej rozruší a premieňa na vlastné štruktúry. Tento islam je uzurpátor a v prípade potreby sa dokáže perfektne maskovať a čakať na príhodný čas, keď už môže masku strhnúť a ukázať svoju pravú a skutočnú tvár.

Berlínski študenti sa nepresadili proti islamu

Všetky mierové protesty študentov a ich zástupcov proti vytvoreniu Inštitútu politicko-fundamentalistického islamu na Humboldt-Universität v Berlíne nepomohli. Berlínski daňoví poplatníci pre tento Inštitút len do roku 2022 zaplatia približne 14 miliónov eur.

Berlínsky správny súd formálne zamietol odvolanie študentov. Ich argumentáciu vôbec pritom nezohľadnil.

Konanie súdu je cynické a antidemokratické – je diktátorské.

Univerzitní študenti totiž upozorňujú na to, že tento moslimský Inštitút budú riadiť a určovať obsahy jeho učebných osnov len radikálne arcikonzervatívne islamské organizácie a spolky v Nemecku. Tie sú známe o. i. tým, že šíria nenávisť proti Židom a netoleranciu voči kresťanstvu a hlásajú tvrdošijne tézu o nerovnoprávnosti žien a mužov.

Islamský Inštitút v Berlíne ovládnu najpravovernejší moslimovia

Vo vedení Islamského Inštitútu v Berlíne budú len imámovia z najkozervatívnejších moslimských organizácií v Nemecku, a to z tých, ktoré sú riadené z cudziny, najmä zo Saudskej Arábie a Turecka. Iróniou je, že tieto organizácie hoci sa neriadia nemeckou ústavou, ale len Koránom, tak napriek tomu ich bude financovať štát, ktorého Grundgesetz neuznávajú.

Uvediem tri islamské organizácie, ktoré budú do Inštitútu najviac involvované a budú o ňom rozhodovať. Všetky tri sú fundamentalistické a konformné so šariou:

Zentralrat der Muslime in Deutschland, Islamische Föderation Berlin a Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands

Po Berlíne „padnú“ aj ďalšie mestá

Spomeniem tu, že predseda organizácie  Zentralrat der Muslime Aiman Mazyeks sa veľmi rád ukazuje pri istých príležitostiach s kancelárkou a platí to aj opačne. A samozrajme má blízky kontakt k Erdoganovi. Pritom je aj vplyvným členom strany FDP.

Dá sa takmer s istotou očakávať, že to je len začiatok a že po Berlíne budú nasledovať ďalšie univerzity v iných nemeckých mestách, ktoré povolia vybudovanie podobných islamských inštitútov na svojej pôde.

Niečo také nebude možné len tam, kde bude vo vláde AfD a pravdepodobne ani v Bavorsku, kde vládne CSU.

Tieto informácie nie sú v nijakých mainstreamových médiách v Nemecku a len málo Nemcov o nich vie.

Na Slovensku musíme voliť len politikov, o ktorých sme presvedčení, že nikdy nepripustia islamizáciu našej vlasti, tak ako to prebieha v Nemecku.