Na rozdiel od EÚ, ovládanej Sorosom, ukončil Trump ilegálnu migráciu do USA

10.11.2018 22:29

Americký prezident sprísnil pravidlá pre udelovanie azylu. Predbežne budú smieť len také osoby podať v USA žiadosť o azyl, ktoré prídu do krajiny legálne, to znamená, že sa nechajú registrovať.

Už pred novembrovými voľbami označil Trump prúdy migrantov smerujúce na hranice USA cez Mexiko za nepriateľskú inváziu a poslal na hranice niekoľko tisíc vojakov. Podľa nových azylových pravidiel, ktoré Trump teraz podpísal, môžu azyl navrhnúť len takí migranti, ktorí sa oficiálne prihlásia na hraničných prechodoch medzi Mexikom a USA.

Kto ale príde do USA ilegálne, ten bude automaticky pozbavený možnosti dostať azyl, a to nezávisle od toho, či bol prenasledovaný alebo nie. Okrem toho bude z USA okamžite vyhostený.

Vyhlásením nových pravidiel sa právo na azyl v USA bude zásadne odlišovať od práva na azyl v EÚ, kde môže každý migrant, aj ilegálny, žiadať o azyl, pričom nikto nie je a nebude vyhostený automaticky.

Trump vyhlásil, že nové pravidlá budú platné predbežne 90 dní a že ich ďalší osud závisí od postoja mexickej vlády. Ak sa v tom čase dosiahne dohoda s Mexikom, že sa zaväzuje prijímať všetkých z USA vyhostených migrantov naspäť, tak ich platnosť skončí. V opačnom prípade budú platiť trvale.