Na našej planéte sa odohralo päťkrát obrovské masové vymieranie - a šieste je už tu

12.05.2016 12:48

Život však každé také masové vymieranie prežil a nanovo sa priam lavínovite rozširoval. Tým len potvrdil svoju najneobyčajnejšiu vlastnosť: Takmer zázračnú nezničiteľnosť a úžasnú regeneračnú schopnosť. 

V jednom z piatich prípadov masového vymierania organizmov robia za to niektorí astrofyzici zopovednú dokonca aj tajuplnú tmavú matériu.

Po prvý krát prišlo k masovému vymieraniu na Zemi približne pred 443 miliónmi rokov. Dôvodom bol prudký pokles koncentrácie CO2 v pozemskej atmosfére, čo spôsobilo veľké zníženie teploty na zemskom povrchu. Nastala dlhotrvajúca doba ľadová, ktorá zasiahla celú Zem. V priebehu troch miliónov rokov vymrelo takmer 90 percent všetkých druhov, medzi nimi veľké množstvo morských živočíchov. 

Ďalšie masové vymiernie prišlo niekedy pred 375 miliónmi rokov. V tomto prípade nie sú si vedci istí, čo bolo príčinou. Kolízia Zeme s meteorom, alebo veľký "hlad" po CO2, ktorý spôsobil mimoriadny rozmach rastlinstva na planéte? Ako je známe, rastliny potrebujú veľa CO2 pre svoju fotosyntézu. V každom prípade vymrelo v priebehu polmilióna rokov viac ako 75 percent druhov. Napríklad aj trilobity.

Pred ca. 251 milión rokmi nastalo tretie masové vymieranie. Na vine boli vulkány, ktoré boli v tej epoche extrémne aktívne a ich explózie priniesli do atmosféry veľké množstvo plynov, ktoré spôsobili narastanie okyslenia oceánov, teplota podstatne stúpla a pravdepodobne v tom čase zasiahol Zem aj veľký meteor. Masové vymieranie nadobudlo katastrofické dimenzie. Okolo 96 percent organizmov zmizlo zo Zeme. 

Po štvrtý krát sa začalo masové vymieranie zhruba pred 200 miliónmi rokov. Opäť to boli vulkány, ktoré ohrozovali život na Zemi. "Vypľúvali" do atmosféry obrovské množstvá CO2, SO2 a chrlili lávu. Atmosféra bola extrémne horúca a oceány sa nadmerne okyslili. Ich okyslenie malo negatívny vplyv na metabolizmus morských organizmov. Zničilo to 80 percent života na Zemi. 

Zatiaľ posledné masové zomieranie sa odohralo pre 66 miliónmi rokov. Na pobrežie veľkého mexického polostrova Yucatan narazil meteor, o priemere minimálne 10 kilometrov a spôsobil globálnu katastrofu, apokalyptických rozmerov. Zahynulo okolo 76 percent všetkých organizmov. Najznámejšími obeťami sa stali vtedajší vládcovia planéty - dinosaury.  Niektorí astrofyzici tvrdia, že tento meteor mohla vymrštiť na dráhu, ktorá ho priviedla k Zemi, práve táto už spomenutá tmavá hmota. 

Ďalšie, v poradí už šieste masové vymieranie na Zemi sa už začalo. Zodpovedný za to je človek a jeho egoistická nenásytnosť po luxuse a jeho patologická vlastnosť: produkovať nesmierne množstvo nepotrebných vecí, ktoré chce mať len kvôli prestíži, a tak úplne bezohľadne ničí životné prostredie a je zodpovedný za nesmierne množstvo zničených životov nielen v zvieracej ríši, ale aj vo svojej vlastnej ľudskej ríši.