Na dnes nová báseň - nájdete ju v zbierke Lyrika múdrosti

14.03.2014 10:47

"Filozofická poézia dáva pokoj duši, učí reflektovať a harmonizuje naše BYTIE."


                                                                   Roman Bednár