na dnes báseň Die Weisheit eines Menschen zo zbierky AUSSERHALB DER ILLUSIONEN

22.07.2014 11:23

Pozrite si dnes moju novú filozofickú báseň v nemčine - v skvelej reči veľkých poétov a mysliteľov ako bol Goethe či Erich Fromm.