Mysteriózna vedecká revolúcia: Toto je naša brána do tajuplného „neprístupného“ sveta kvantov

19.07.2018 19:48

Kvantový počítač umožní ľudstvu prekročiť „neprekročiteľné“ hranice a vstúpiť do inej dimenzie, ako sú naše tri známe priestorové dimenzie, kde sa odohráva všetko to, čo vnímame.

Pokiaľ ale sme len v tomto trojdimenzionálnom svete, tak naše myslenie a vnímanie je veľmi obmedzené a nedokonalé. Preto od nepamäti zažívame náš svet len ako svet zložený z dualít, ktoré sa nám občas síce môžu javiť ako uzavretý celok, ale veľmi často stoja v nezlučiteľnom protiklade a preto nereprezentujú jednotu, celistvosť.

Niekoľko príkladov: Jin-Jang, čierne-biele, zlo-dobro, jedna-nula, Boh-človek, svetlo-tma,.......

Medzi týmito pre nás veľmi výraznými protikladmi, nevnímame a nevidíme nič – žiadne medzistupne a či „tiene“. Pritom ich je tam veľmi veľa. V našom čoraz komplikovanejšom svete je pre nás jednoduchšie, keď sa môžeme rýchlo zorientovať. Napríklad je jednoduchšie niekoho hneď označiť za idiota, ako premýšľať prečo sa tak správa. Pritom vo svojej podstate môže byť aj milým človekom, ale z nejakého dôvodu to neprejavuje.

Vedec, bádateľ primátov, R. Sapolsky napísal zaujímavú štúdiu, kde vysvetluje, ako extrémne sú naše mozgy už od narodenia vedené k tomu, aby videli vo svete buď formy bieleho alebo čierneho, buď formy zla alebo dobra a pod. Preto fakt, že niečo, čo sa javí ako zlé, môže mať aj vlastnosti dobra, to sa musíme až sami postupne  a niekdy aj s ťažkosťami naučiť – ak chceme, alebo ak nám to vôbec je možné.

Konečne sa nám naskytne skvelá možnosť oslobodiť sa z úzkeho a stiesňujúceho sveta dualít a zdanlivých právd, ktoré sú len ilúziami a v najhoršom prípade dokonca aj zámernými klamstvami, ktoré držia nášho ducha vo väzení neslobody a otroctva.

Prekročme teda hranice, ktoré nám určujú dualizmy a naše skostnatelé tradičné predstavy a determinované kategorizácie a vstúpme do sveta kvantov, plného zázrakov.

Je to nemierne fascinujúci a úplne odlišný svet, ako náš svet, v ktorom žijeme – je to svet „nespočetných tieňov, odtieňov a duchov“. Povedané matematicky – v ňom existujúca kvantová častička nezodpovedá jednotke alebo nule, lebo súčasne je aj jednotkou, ale aj  nulou. Až v momente merania a či pozorovania sa nám ukáže podľa vlastného „rozhodnutia“ ako jednotka alebo ako nula.

Od kvantových počítačov si vedci sľubujú zázraky – o.i. budú schopné vypočítať aj všetko to, čo dosiaľ platilo ako nevypočitateľné.

Digitálny svet, tak ako ho poznáme, poostáva len z bitov, ktoré majú iba dve hodnoty – 1 alebo 0.

V posledných rokoch vedci vo veľkých internetových koncernoch a výskumných centrách dokázali vytvoriť svet quibitov (kvant  a bit).

Zatiaľčo dnešné klasické počítače premieňajú informácie, ktoré do nich vkladáme, len na jednotky a nuly, tak nové štruktúry, quibity, prelomili túto stereotypnú linearitu a vypočítavajú obrovskou rýchlosťou súčasne všetko. Možné je to preto, že quibity sú súčasne nulami a jednotkami (ako ich poznáme z našich klasických počítačov), pričom sú zároveň ale aj všetkými mysliteľnými i nemysliteľnými medzistupňami medzi jednotkou a nulou. Z toho dôvodu sú možné v kvantovýh počítačoch také extrémne rýchlosti a také obrovské kapacity, ktoré totálne presahujú našu fantáziu.

Tento článok je len veľmi stručným a krátkym priblížením toho, čo nás očakáva v kvantovom svete.  Podrobne to opisujem v mojej novej publikácii Utajený kozmos – kozmos kvantov.

Záverom krátka zmienka aspoň o jednom z nespočetných fenoménov zo sveta kvantov.

Ako funguje prenos signálov v našom mozgu, to nám v súčasnosti nedokáže približiť žiadny počítač. Kvantový počítač to ale bude schopný vyriešiť.