My, Európania, sme všetci jedna rodina, lebo...

23.03.2014 11:18

Celé obyvateľstvo západnej Európy pochádza podľa genetikov s veľkou pravdepodobnosťou len z troch mužov. Na základe počítačovej simulácie to zistili anglickí genetici. Zmienení traja muži žili niekedy v polovici tretieho tisícročia p.n.l. v západnej Európe a ich gény sa rozšírili s veľkou rýchlosťou, v priebehu len asi tristo rokov, po celej západnej Európe.