Mravec má väčšiu silu ako človek

11.12.2014 17:33

Väčšina mravcov váži od troch do siedmych miligramov a len niekoľko málo druhov váži desať miligramov. To sú ale najväčší mravčí obri.  Je však neuveriteľné, koľko títo miniatúrni tvorovia dokážu uniesť. 

V priemere je to 30 až 60 násobok ich vlastnej hmotnosti. Rekord v tomto smere drží istý mravec, ktorého pozorovali vedci v Zoologickom inštitúte Cambridge a robili s ním pokusy. Ten udržal dokonca až stonásobok svojej hmotnosti. Tajomstvo veľkej sily mravcov, napríklad oproti nám ľuďom, spočíva v  mimoriadne priaznivom pomere ich veľkosti a hmotnosti k ich svalovej hmote.