Môžu sa aj rastliny vyznačovať inteligenciou?

18.01.2020 23:55

Je veľmi mnoho rôznych definícií a komplexných vysvetlení toho, čo je inteligencia.

Moja definícia je jednoduchá a hneď pre každého zrozumiteľná:  

Inteligencia je proces spracovávania informácií organizmom a následne jeho reakcia na výsledok ich spracovania. Čím je efektívnejšia a pre organizmus prospešnejšia, tým je jeho inteligencia vyššia.

Na základe tejto definície je z môjho pohľadu jednoznačné, že aj rastliny sa vyznačujú inteligenciou, a to dokonca nemalou inteligenciou.

V roku 1907 vydal Maurice Maeterlinck počtom strán neveľkú knižku s titulom Inteligencia kvetov. O niekoľko rokov neskôr dostal Nobelovu cenu za literatúru. Tá ale nemala nič spoločné so zmienenou knižkou.

Vo svojej knižke opisoval poetickým spôsobom „úžasnú vynaliezavosť“ rastlín. Rozoberal v nej ich zvláštnu schopnosť riešiť problémy nasadením „prefíkanosti a ľsti“.  Pričom používajú mechaniku a balistiku a vedia „pozorovať“ reakcie hmyzu.

Odborníci biológovia ho vtedy vôbec nebrali vážne a mali pre neho len slová posmechu. Kto sa však dnes zaoberá biológiou rastlín a sleduje čo všetko v biologických inštitútoch skúmaju experti v oblasti života rastlín a čo všetko prekvapujúce objavili, ten sa s úžasom len diví, aké len boli pravdivé úvahy o inteligencii rastlín jedného belgického literáta, Maeterlincka a ako veľmi sa mýlili vtedajší experti, keď sa z neho vysmievali.

Dnes vieme, že rastliny vedia dokonale eliminovať svoju veľkú nevýhodu, ktorá je v tom, že nemajú dar pohybu. A síce tým to  dokážu vyrovnať, že vedia vo svoj prospech nasadiť špeciálne stratégie, a – nemožno to inakšie pomenovať – aj prefíkanosť.

Vedci objavili pri pokusoch s rastlinami, že dokážu realizovať plánované cieľovoorientované aktivity. Dokonca zistili priam neuveriteľný fakt:

Rastliny sú schopné „naučiť sa a si zapamätať“ aj vzájomné súvislosti. Je to u nich podobný fenomén, ako svetoznámy pokus ruského lekára Ivana Petroviča Pavlova so psom, keď objavil podmienený reflex.

Niekedy nabudúce napíšem viac a podrobnejšie o „zázrakoch“, ktorých sú rastliny schopné. Jeden zo zázrakov rastlín, ale z inej kategórie, ako som ich tu líčil, je ten, že nám už len svojou bezprostrednou prítomnosťou, napr. v byte či pracovni, ak sme pre to senzibilní a vieme s nimi komunikovať, dokážu sprostredkovať vnemy neobyčajnej krásy, dokonalosti a obdivuhodnej morfológie, lebo to všetko je v nich, v každom lístočku, v každom lupienku kveta, v každej vetvičke, v každom púčiku.