Morfogenetické polia a vznik foriem objektov - 1. časť

11.06.2014 16:09

Ak vychádzame z toho, že vývoj a vznikanie foriem je riadený a usmerňovaný nejakým vnútorným princípom, tak potom zmeny koncentrácie novovznikajúceho poriadku musia byť funkciou všetkých látok, ktoré sú do procesu involvované, ako aj priestorových súradníc a času. Predtým ale, ako sa v tomto prípade môžu vytvoriť stabilné štruktúry, tak musia byť splnené dve podmienky:


a, musí sa zosilniť lokálna odchýlka od priemernej koncentrácie, lebo inakšie sa nevytvorí dostatočná stabilita novej hmotnej štruktúry.

b, toto zosilnenie sa však nesmie priveľmi stupňovať, inak sa nevytvorí v novej štruktúre stabilný homogénny stav.

Vedci pracovali s takýmito modelmi pomocou počítačovej simulácie a podarilo sa im nájsť také modely, ktoré sa vyznačovali samoregulačnými vlastnosťami. Ich  výsledky ukázali, že aj keď sa v počítači zrušila časť modelového systému, tak bolo opäť možné zhotoviť pôvodné štruktúry. Vedci vyslovili presvedčenie, že sa v prípade týchto modelov ukázalo, že ide o modely morfogenetických polí.
Zatiaľ nepoznáme nijakú exaktnú definíciu toho, čo sú morfogenetické polia, aj keď sa v modernej biológii tento pojem už používa. Niektorí odborníci vyzdvihujú ich špecifické geometrické vlastnosti a sú toho názoru, že nie sú viazané len na hmotu vyvíjajúceho sa organizmu. Angličan Brian Goodwin je presvedčený, že ich je možné vyjadriť "generatívnymi rovnicami poľa".
V tomto zmysle organizmus nadobúda presne takú formu, ktorá je potrebná pre stabilizáciu jeho rovníc poľa. Jeho gény ovplyvňujú vytváranie štruktúr a foriem, a to tým spôsobom, že stabilizujú len určité riešenia jeho "generatívnych rovníc poľa".
Aglický vedec Ruppert Sheldrake predpokladá, že morfogenetické polia majú pamäť (v mojej knihe ZA PRAHOM 3. TISÍCROČIA som analyzoval a opísal pamäť vody).
Čo si možno pod takouto pamäťou predstaviť a ako by mohla pracovať? Najprv si povedzme, že morfogenetické polia musia mať v takom prípade fyzikálnu realitu, a to podobným spôsobom, ako ju majú aj elektromagnetické a či kvantové polia. Každá bunka má svoje vlastné morfogenetické pole, a to platí aj pre každý orgán a pochopiteľne, že aj pre celý organizmus.

Pokračovanie nasleduje