Mojim čitateľom do Nového Roku - Meinen Lesern in Neuem Jahr

30.12.2018 23:44

Do Nového Roku na zamyslenie pre mojich  čitateľov

 

Kráčaj svojou cestou

krokom istým a neomylným, 

aj keď po nej spočiatku 

len sám pôjdeš.

Neohliadaj sa späť

a nečakaj na nikoho.

 

Kráčaj svojou cestou

a nezmeň nikdy

jej smer zvolený –

ak vieš, že po nej vždy

vedie ťa len tvoje srdce

a duša tvoja.

 

 

Meinen slowakischen und tschechischen Lesern aus De, Schweiz und Austria

 

In diesem Neuen Jahr

 wünsche ich den Menschen die Zeit nicht nur zum Vertreiben,

      ich wünsche ihnen, dass viele Stunden übrig bleiben                                          

als Zeit für Staunen und als Zeit für Lernen.