Moje vyjadrenie k úmrtiu exministra Jaroslava Pašku, priateľa, s ktorým sme sa vzájomne rešpektovali

18.07.2021 23:46

Bol jedným z mnohých slovenských politikov, s ktorými som sa poznal a či sa poznám už mnoho rokov. Stretli sme sa viackrát pracovne v Bratislave, keď som pracoval do roku 2004 v Nemecku ako riaditeľ Slovenskeho tlačového centra.

Zmieňujem sa tu o ňom aj preto, že z môjho pohľadu zomrel veľmi „mlady“ – 67 rokov je málo a je to "nedožitý" život, ak niekto zomrie v takom veku !!!

Už viackrát som písal o tom, že Slovaci všeobecne žijú krátke životy, lebo vedú veľmi zlý spôsob zivota.

Dal som vo viacerých článkoch mnoho odporúčaní ako treba žiť, aby človek žil dlho a v zdravi a v „mladosti“, a samozrejme aj vo veľmi dobrej telesnej kondícii.

Takmer každý človek v EÚ – ale aj inde – sa môže dožiť minimálne 90 plnohodnotných rokov života.

Slováci – až na výnimočné výnimky – to ale absolútne nedokážu. Zomierajú príliš skoro a ich staroba je vo veľkej väčšine prípadov poznačená dlhodobým chorľavením a mnohokrát aj ťažkými chorobami vedúcimi k predčasnej smrti.

 

V posledných rokoch som s Jaroslavom Paškom komunikoval najmä cez internet. Pán Paška i ďalší proslovenskí politici (aj z iných strán a nielen zo SNS) hojne čerpali a čerpajú z mojich info-zdrojov:

 

paska@sns.sk

An:........@........de

Do., 29. Jan. 2015 um 09:10

 

Dobrý deň pán Bednár,

 

veľmi pekne ďakujem za Vašu informáciu o Vašich webových portáloch v rôznych jazykoch, venovaných okrem iného aj medzinárodným postrehom a analýzam z oblasti Európskej, ale i globálnej politiky.

Už koncom decembra som svojich známych upozornil na tento nový informačný zdroj, z ktorého si môžu dopĺňať postrehy od  Vás ako skúseného diplomata žijúceho v zahraničí, k rôznym témam dotýkajúcich sa aj nášho každodenného života.

Ukázalo sa, že väčšina mojich kolegov Vašu prácu dobre pozná a Vaše informácie vníma ako podnetný a zaujímavý prameň kvalifikovaných názorov na chúlostivé témy medzinárodných vzťahov.

Napriek tomu, že SNS, sa ako politická strana svojou prácou venuje prevažne riešeniu domácich problémov našich občanov, v priebehu januára sme s kolegami postupne rozširovali informácie o Vašej práci aj prostredníctvom našich krajských a okresných štruktúr, aby si všetci naši členovia a sympatizanti, ktorý majú záujem orientovať sa pri posudzovaní aktuálnych problémov aj v širšom medzinárodnom kontexte, našli cestu k Vašim publikačným výstupom.

Ospravedlňujem sa, že som Vás o našej práci na popularizácii Vášho pôsobenia doteraz osobitne neinformoval.

 

Prajem Vám veľa zdravia, pracovných aj osobných úspechov.

S úctivým pozdravom

J. Paška