Moje aforizmy

21.07.2014 23:19

"Priateľ, ktorý ti odrazu prestal byť priateľom, nebol nikdy tvojím priateľom."