Moje aforizmy

07.07.2014 11:16

"Všetci túžia po uznaní od iných, ale len málokto prejaví uznanie inému."