Moje aforizmy 5

01.06.2014 18:09

"Politika je najnemorálnejšia ideológia, v rámci ktorej nás korupční a nemorálni politici učia správnej morálke."