Moje aforizmy 4

31.05.2014 10:45

„Kto nevie by veľkým pokrytcom, ten nikdy nebude môcť vládnuť."