Moje aforizmy

12.09.2014 11:16

Jediná skutočná demokracie - tá však nebude nikdy existovať - je taká, ktorá by zabránila vláde ekonomiky a zakázala výrobu zbraní. Z toho vyplýva, že nežijeme v demokracii.