Moje aforizmy - 1

28.05.2014 23:37

"Tí, ktorí zarábajú peniaze najšpinavejšími spôsobmi, maju čisté biele košele a drahé obleky."