Moja láska - Argentína; žiadna iná juhoamerická krajina nie je taká európska, ako Argentína, 1. časť

19.02.2015 20:23

Argentína je zo všetkých krajín latinskej Ameriky najviac ovplyvnená európskou kultúrou. Je druhou najväčšou krajinou kontinentu o ploche 2, 78 milión štvorcových kilometrov, to je asi 56 plôch Slovenska. V Argentíne žije 43 miliónov obyvateľov.  Jej dĺžka od severu na juh je 3 700 kilometrov a šírka od západu na východ je 1 423 kilomerov. Argentína je od 16. storočia, keď tam prišli Španieli, obľúbenou krajinou európskych emigrantov. V súčasnosti žije v Argentíne viac ako 300 000 Nemcov. Podľa mojich informácii žije v Argentíne trvale okolo 5 000 Slovákov.


 Zatiaľčo španielski dobyvatelia boli presvedčení, že na území dnešnej Argentíny objavia obrovské ložiská striebra, vyvíjala sa krajina v priebehu storočí k mimoriadne úspešnej agrárnej krajine. Argentína bola pre veľkú väčšinu Európanov úplne neznáma v čase, keď Španieli už dlho ovládali veľkú časť juhoamerického kontinentu. Ťažili zlato vo veľkom v Peru a na lodiach ho posielali do Španielska. Keďže to ich nenásytnosť po pokladoch zďaleka neuspokojovalo, tak sa vydali hľadať striebro ďalej na juh kontinentu.

Po neúspešných expedíciách Juana Diaza de Solisa v roku 1516 a Sebastiána Cabota o desať rokov neskôr, sa v roku 1536 vydal objaviť bájne strieborné poklady španielsky admirál Pedro de Mendoza s 1 500 mužmi. Postavili pevnosť Nuestra Seňora del Buen Ayre (Naša svätá Panna od dobrého vzduchu), ktorá neskôr dala meno mestu Buenos Aires. Admirál však nepočítal  s tým, že už čoskoro jeho príchod objavia miestne indiánske kmene a ako nevítanému "hosťovi" mu dajú najavo, že si jeho prítomnosť nežiadajú.

Obľahli jeho pevnosť a vyhladovali jej obrancov. Ukázali sa však oveľa milosrdnejší a civilizovanejší ako kresťanskí dobyvatelia v mnohých iných prípadoch a nechali Španielov odtiahnuť. Dokonca dovolili, aby tam ostalo 500 Španielov. Tí sa namáhavo živili poľnohospodárstvom a chovom dobytka. V roku 1541 španielska koruna prikázala zrušenie osady. Nakoľko v oblasti Rio de la Plata neobjavili Španieli žiadne striebro, tak ich záujem o jej osídlenie predbežne prestal.

Ako Rio de la Plata - španielsky to znamená Strieborná rieka - je nazývané spoločné, obrovské ústie dvoch riek, Paraná a Uruguay. Je dlhé 290 kilomoterov a 220 kilometrov široké. Vody Rio de la Plata sú od veľkého obsahu hlineného bahna kalné a z lietadla možno pozorovať ako sa okrovo zafarbená voda rieky Uruguay zmiešava s červenohnedou vodou rieky Paraná. Rio de la Plata má hĺbku sotva 20 metrov a preto obrovské zámorské nákladné lode, ktoré smerujú do Buenos Aires a  majú hlboký ponor, musia byť navigované cez vybágrované plavebné dráhy.

Región okolo Rio de la Plata je veľmi husto osídlený. Buenos Aires, na južnom brehu, má viac ako tri milóny obyvateľov a Gran Buenos Aires má až 12 miliónov obyvateľov. Na severnom brehu je hlavné mesto Urugaya, s počtom 1, 4 miliónov obyvateľov, pričom Gran Montevideo má 2 milióny.

pokračovanie nasleduje