Mohandas Mahatma Gándhí - mysliteľ, politik a revolucionár, ktorý nikdy neprelieval krv

01.12.2014 11:26

V roku 1893 pristala v Durbane v Juhoafrickej Republike loď. Na jej palube sa nachádzal mladý, plachý Ind, ktorý už za niekoľko rokov mal začať meniť svet. Zatiaľ ale bolo jeho cieľom začať v JAR svoju právnickú kariéru. Mal 24 rokov a už veľmi skoro musel zažívať ako jeho indickí súkmeňovci, ale aj on sám, len kvôli tmavej farbe pokožky, boli vytlačení na okraj spoločnosti a jej bielymi členmi nepredstaviteľne ponižujúco diskriminovaní. Táto skúsenosť sa stala pre neho rozhodujúcou pre osudovy obrat celého jeho života. Začal sa jeho húževnatý boj za ľudské práva diskriminovaných. V ňom ojavil mladý právnik novú, veľmi účinnú zbraň - nenásilný odpor. Tvrdošijný a húževnatý odpor bez použitia zbraní a bez prelievania krvi.

Svetoznámym sa Gándhí ale stal až po návrate v roku 1903 do Indie. V Indii vyvolal masovú vlnu nadšenia pre boj za nezávislosť Indie a proti okupovaniu krajiny svetovým britským impériom. Po dlhoročných bojoch, plných konfliktov a súdnych procesov, doviedol svoju vlasť k cieľu. Konečne si vybojovala si nezávislosť a slobodu a on sa stal 

Gándhí sa stal Mahatmom - veľkou dušou nielen indického národa. Atma znamená dušu a nemecké slovo Atem-dych, pochádza z tohto indického slova a slovenský výraz mohutný, čize veľký, má základ v indickom maha - veľký. Zavraždenie Gándhího v roku 1948 vyvolalo v celom svete pobúrenie a veľký smútok. 

Jeho filozofia nenásilného odporu ešte celé desaťročia nachádzala mnohých "napodobňovateľov". Žiaľ, v našom svete 21. storočia sme sa už veľmi vzdiali od ideálov Gándhího a od jeho centrálneho posolstva, dohodnúť sa na všetkom bez prelievania krvi. Vybudovali sme si svet perfektne zabíjajúcich zbraní a nasadzujeme ich ochotne a nadšene všade, kde sa nám len trochu naskytne príležitosť a bez najmenších výčitiek svedomia prelievame krv miliónov ľudí a nadšene vyrábame nové a nové konflikty, aby sa zbrane čo najrýchlejšie míňali a mohli sme vyrábať nové, ešte ničivejšie zbrane. Na to ide množstvo našej práce a na ne sa ročne vydávajú bilióny dolárov.

Pokrytecky budeme z času načas spomínať na Gándhího a prelievať nad jeho osudom krokodílie slzy, ale v duchu volať na slávu našim ničivým zbraniam a prelievaniu krvi, ako napr. teraz v Ukrajine. Najväčšia lož našej doby, ktorou nás balamutia USA a EÚ, je premývanie mozgov ľuďom výpoveďou, že naše zbrane bojujú za mier a za našu skvelú demokraciu. Deštruktívna a krv prelievajúca politika nemôže nikdy byť pravou demokraciou!

My všetci za musíme za to hanbiť a hanbiť za to, že najúžasnejšia a najmierumilovnejšia zbraň tohoto sveta - zbraň Gándího, celkom otupela a nepoužívaná sa úplne rozpadla.