Minister zdravotníctva Lauterbach priznal: Očkovaní zomierajú práve tak často ako aj neočkovaní! To ale nie je ešte celá pravda!

05.09.2023 15:01

V odpovedi na parlamentnú otázku poslanca za AfD Rogera Beckampa federálne Ministerstvo zdravotníctva priznalo, že neexistuje „významný rozdiel v celkovej úmrtnosti“ medzi tými, ktorí boli očkovaní proti korone, a tými, ktorí neboli.

 

Žiadosť o odpoveď sa týkala údajov z placebom kontrolovaných, randomizovaných vedeckých štúdií vzťahujúcich sa na vakcínu BionTech názvu Comirnaty.

 

V odpovedi parlamentného štátneho tajomníka spolkového ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha, Edgara Frankeho (obaja SPD) sa poukazuje na to, že až do doby, kým nebola vykonaná štúdia s identifikátorom C4591001, nebolo možné určiť štatisticky významný rozdiel v úmrtnosti.

 

Štúdia slúžila ako kľúčová štúdia pre Comirnaty a spĺňala kritériá placebom kontrolovanej, randomizovanej štúdie.

Štúdie sa zúčastnilo 21 720 očkovaných osôb a 21 728 osôb užívajúcich placebo.

 

Roger Beckamp z AfD sa vyjadril, že federálna vláda teraz musela „čierne na bielom“ priznať to, čo je mnohým vlastne už dávno známe. Dodal, že všetky následné štúdie citované federálnou vládou nespĺňali rovnaké vedecké štandardy, a preto nemali rovnakú platnosť.

 

Veľmi dlho ale platilo – verejnosť bola klamaná a vodená za nos a samozrejme tým aj zastrašovaná – že vakcína je akoby „všemocná“ a skvele chráni pred zomretím na koronu a v každom prípade je ten, kto si ju dal pichnúť oveľa lepšie na tom,  ako ten  čo sa spolieha len na svoj imunitný systém a ju odmieta!