Milí priatelia, želám vám.............

24.12.2014 11:27

 Milí priatelia, želám vám pokojné a radostné prežitie Vianoc a všetko najlepšie v Novom Roku 2015. Zároveň ďakujem všetkým tým, ktorí mi mailom cez webový kontakt zapriali pekné Vianoce.

 

Dva citáty môjho priateľa, geniálneho mysliteľa a psychológa Ericha Fromma, ktoré môžu vhodne preduchovniť atmosféru Vianoc:

 

"Nicht der ist reich, der viel hat, sondern der, welcher viel gibt."

"Nie ten je bohatý, kto má veľa, ale ten, kto veľa dáva."

 

"Nichts fördert das Kreative mehr als die Liebe, vorausgesetzt, sie ist echt."

Nič nepodporuje kreativitu viac ako láska - za predpokladu, že je pravá."