Nemecko čoraz viac hlúpne - migrantky rodia podstatne viac detí ako Nemky

05.02.2020 23:40

Hneď úvodom podotknem, že tu nejde o žiadne znevažovanie nejakej rasy a či etnika. Ide o realistické konštatovanie skutočnosti, ktorú vykreslujú čísla a fakty. Je vedecky dokumentované, že inteligencia je minimálne na 50 percent dedičná. Z toho logicky vyplýva, že ak ľudia s nízkou inteligenciou intenzívne využívajú svoju vysokú fertilitu, tak sa znižuje priemerná inteligencia populácie.

Úradné čísla v Nemecku dokonca uvádzajú, že najviac detí rodia tie migrantky, ktoré nemajú žiadne vzdelanie. A to je veľká väčšina. V tomto prípade platí, že čím je nižšie vzdelanie, tým je viac detí v takých rodinách.

Nemecké školy sú konfrontované s rastúcim problémom, ktorý už dávnejšie nezvládajú.  Do nemeckých škôl prichádza tak veľké množstvo detí, ktoré vyrastajú v rodinách migrantov, kde chýba vzdelanie a tým aj inteligentny rodičovský vplyv  na rast inteligencie dieťaťa. Takéto deti potom v škole nielenže nevedia nemecky, ale aj inteligenčne zaostávajú za nemeckými spolužiakmi. To spôsobuje veľké problémy pri vyučovaní a kvalita vyučovacieho procesu nevyhnutne klesá a vyučovanie sa spomaluje, čo následne poškodzuje aj nemeckých žiakov.

Možno to vyjadriť  aj celkom drasticky tak, že Nemecko postupne hlúpne. Platí aj to, že ešte aj mnohé deti druhej generácie migrantov v Nemecku majú problem s nemčinou.

To všetko potvrdzujú údaje Spolkového štatistického úradu.

To, že Nemecko hlúpne môžem potvrdiť aj z osobnej skúsenosti a z pozorovania ľudských tvári, ktoré človek stretáva denne. Kto má túto schopnosť,  prípadne  sa zaoberal psychológiou tvárí a psychológiou hlasu, tak dokáže veľmi rýchlo odhadnúť inteligenciu svojho proťajšku.

Tváre ľudí a hlasy ľudí ma fascinovali už ako dieťa a vždy som sa snažil z nich vyčítať s kým mám do činenia.

Keď porovnám ľudí, ktorých som stretával a vídaval v uliciach nemeckých miest pred tridsiatimi či štyridsiatimi rokmi s ľuďmi, ktorých stretávam teraz, tak je to obrovský rozdiel a síce jednoznačne v neprospech inteligencie.

Vtedy hlasy zneli kultivovane, jemne, nehulákajúco a inteligentne. To isté platilo  o výraze tvárí. Nemecko bolo vtedy nemeckejšie.

V uliciach bolo oveľa viac Nemcov a Európanov ako dnes. Dnes keď kráčam ulicami, tak vidím množstvo bezduchých tvárí, kde niet ani stopy, prípadne sotva, po inteligencii, jemnosti, kultivovanosti, zdvorilosti, ohľaduplnosti. Namiesto toho  z týchto tvárí vo veľmi mnohých prípadoch doslova pozerá hrubosť, brutalita, neotesanosť a z úst vyrážajú hlasy chrapľavé, hlučne revúce, neprezrádzjúce nič inteligentné.

To sú jednoducho mnou vypozorované fakty a tie len potvrdzujú napríklad aj to, čo je napísané v dvoch knihách Thilla Sarrazina SPD, ktorého sa táto strana chce za každú cenu zbaviť, lebo neúprosne a nemilosrdne kritizuje jej utečeneckú politiku, ktorá Nemecko vedie do záhuby:

Nemecko sa zničí samo a Prevzatie krajiny nepriateľom. Obe sú tvrdou kritikou islamu.

Najnovšie čísla Spolkového štatistického úradu hovoria jasnou rečou:

Nemecko je na najlepšej ceste k tomu, že vyprodukuje obrovský migrantský-proletariát, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou zničí jeho sociálne systémy. A potom hrozia v Nemecku veľké občianske nepokoje.

Na záver – keďže predpokladam, že ma niektorí čitatelia označia za rasistu - tak im zavriem ústa tým, čo v tomto smere povedal šéf Spolkového úradu pre utečencov:

„Boli sme si vždy vedomí toho (na rozdiel od kancelárky – moja pozn.), že medzi utečencami bude len málo tých, ktorí niečo vedia.“

Prezentoval aj zarážajúce čísla:

Každý šiesty účastník integračných kurzov pre migrantov nevie čítať a písať, čiže neovláda poriadne ani len vlastný jazyk, je analfabet. A analfabeti neobohatia nemecký intelekt.

To bolo opatrné vyjadrenie o stave nemeckej spoločnosti. Je podriadený Merkel a nechce pochodiť tak ako Hans  Georg Maassen, ktorého kancelárka vyhodila z dôležitej funkcie.