Migračný pakt je po odsúhlasení valným zhromaždením OSN platný pre všetky členské štáty

24.12.2018 23:22

Podľa vyhlásenia kancelárky Merkel, ktoré urobila pred niekoľkými dňami v Bundestagu, bude migračný pakt platný a záväzný pre všetky členské štáty OSN, ak sa v prípade hlasovania o pakte, o ktoré požiada nejaký člen, vyslovia dve tretiny členov za pakt. Z toho, ale vyplýva, že ak k hlasovniu nepríde, tak bude automaticky platný pre všetkych členov.

O tomto fakte, ktorý vyslovila Merkel len nedávno (aj to len preto, lebo ju k tomu vyzval poslanec Bundestagu Martin Hebner AfD) ani médiá a ani politici vôbec neinformovali. Je to úmyselné zamlčiavanie a zavádznie bežných občanov, ktorí tak vôbec nemajú prehľad o  rôznych rezolúciách, uzneseniach a hlasovaniach na pôde OSN, v ktorých sa vyznajú len experti.

Ak je to ale tak, ako to prehlásila Merkel v Bundestagu, tak potom je migračný pakt záväzný aj pre Rakúsko, Maďarsko, Slovensko a ďalšie štáty, ktoré nepatria k tým 164 štátom, ktoré pakt v Marakeši podpísali.

19. decembra sa malo na pôde OSN ešte raz diskutovať o migračnom pakte, a to mala byť zároveň príležitosť – o ktorej hovorila kancelárka v Bundestagu - k tomu, aby niekto z prítomných členov požiadal o hlasovanie o pakte.

Či sa tak stalo, to nebolo uvedené v žiadnych médiách.