Migračná správa nemeckej vlády za rok 2013

25.01.2015 11:08

Do Nemecka prišlo v roku 2013 až 1, 23 miliónov migrantov (to je tak, ako keby v prepočte na obyvateľov, prišlo do SR okolo 82 000 cudzincov). 

Vyjadrené v percentách je to 13, 5 percent viac ako v roku 2012. V roku 2013 sa z Nemecka vysťahovalo 800 000 ľudí. To znamená, že v Nemecku dôsledom migrácie pribudlo v tom istom roku 430 000 ľudí. 

V porovnaní s inými krajinami EÚ je Nemecko najvyhľadávanejšou cieľovou krajinou žiadateľov o azyl, ako aj iných migrantov.

Odkiaľ prichádzajú migranti do Nemecka?

76, 8 percent migrantov pochádza z európskych krajín - najviac z Poľska, 16,1 percent, na druhom mieste je Rumunsko, 11 percent, tretie je Taliansko, 4, 9 percent, nasleduje Bulharsko, 4, 8 percent.

4, 4 percent pochádza z afrických štátov a 5, 8 percent je z Ameriky, Austrálie a Oceánie.

Kam emigrujú obyvatelia Nemecka?

Z Nemecka emigrovalo v roku 2013 najviac ľudí do európskych štátov - 77, 2 percent. Z toho 61 percent do nejakej EÚ krajiny: Do Poľska 15, 7 percent, do Rumunska 10, 8 percent a do Bulharska 4, 8 percent.

Do Ázie emigrovalo 10, 7 percent, do Ameriky, Autrálie a Oceánie 8, 3 percent a do Afriky len 3 percentá.

Ten istý trend vo vývoji obyvateľstva v Nemecku pokračoval aj v roku 2014 a počet jeho obyvateľov narástol opäť a síce približne o 470 000.

Za ostatné dva roky takto len migráciou narástol počet obyvateľov Nemecka takmer o jeden milión.